0 Flares 0 Flares ×
verstandelijkgehandicapten

Ondersteuning van verstandelijk gehandicapten op het eiland Bali, Indonesië.

De “Stichting Co Schippers Fonds” is in het leven geroepen om geldelijke ondersteuning te geven aan instellingen die trachten ideële doelstellingen met een algemeen maatschappelijk nut te realiseren. Een en ander wordt als doelstelling van de “Stichting Co Schippers Fonds” in de stichtingsstatuten verwoord. De reden om de doelstelling van de stichting zo ruim mogelijk in de statuten te verwoorden heeft te maken met de gedachte dat zo veel als mogelijk door alle daarvoor in aanmerking komende instellingen een beroep op de stichting moet kunnen worden gedaan. Voorwaarde is dat de aanvragende stichting een algemeen nut beogende doelstelling heeft.

Dit betekent dat wanneer de stichtingen, evenals de Stichting Co Schippers Fonds, een “ANBI-stichting” zijn, zij onder het meest gunstig fiscale “0”-regime vallen waardoor de ontvangen donaties volledig ten goede kunnen komen aan de doelstellingen.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 0 Flares ×