0 Flares 0 Flares ×

De personen die de stichting in het leven hebben geroepen zijn de heer J. de Bie in de functie van voorzitter, mevrouw H.M.G.A. Wijckmans (inmiddels overleden) in de functie van secretaris en de heer R.O. Fiesler in de functie van penningmeester.

“Oom Co”, J.J. Schippers dus, en naamgever van de stichting, heeft in het verleden een bescheiden vermogen bijeen gebracht waardoor het mogelijk werd om daarvoor in aanmerking komende ideële instellingen financiële steun te verlenen.

afrika

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 0 Flares ×