0 Flares 0 Flares ×
flyingdoctorst

Diverse projecten Flying Doctors in Zuid Soedan.

J. J. Schippers, oom Co, huwde in het verleden met tante Marie waardoor een unieke combinatie ontstond. Toen Co overleed besloot Marie de vrijkomende rente van het kapitaal aan “goede doelen” te besteden. De verbintenis met een charitatieve instelling is ook een beetje traditie in de familie.

Nog in de “dertiger jaren” van de vorige eeuw werd er aan verschillende leden van de familie Reinsma kleine bedragen uitgekeerd door een fonds dat ooit in de 15de eeuw in het leven is geroepen, naar het schijnt door een verre voorouder van de Reinsma’s. Toen was de bestemming van de donaties voornamelijk individueel gericht en bedoeld als financiële ondersteuning voor studerenden en jong gehuwden. De jong gehuwden konden zich destijds van het ontvangen bedrag inrichten en de beddenpan stond als een belangrijk onderdeel van de inventaris op de lijst. Waarschijnlijk ter aansporing het bed maar goed warm te houden zodat er een “rijk” nageslacht zou komen. Dat lukte zo goed dat in de loop der eeuwen het fonds “uitgeput” raakte door de grote aantallen nazaten die er een beroep op deden. De (financiële) crisis in de dertiger jaren van de vorige eeuw betekende het definitieve einde van het fonds.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 0 Flares ×