0 Flares 0 Flares ×
20130913_151623

Co Schippers

Het bestuur van de “Stichting Co Schippers Fonds” bestaat uit de volgende personen:

  • De heer J. de Bie in de functie van voorzitter.
  • De heer Ed van Thal in de functie van secretaris.
  • De heer R.O. Fiesler in de functie van penningmeester.

Het bestuur vergadert in principe vier keer per jaar en beoordeelt tijdens de vergaderingen de ingediende en door de penningmeester beoordeelde aanvragen voor financiƫle steun. Er is een rooster van aan- en aftreden.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 0 Flares ×